Over Duurzame Keuze

Duurzame Keuze verbindt milieubewuste shoppers met informatie en ideeën om hen te helpen duurzame producten en diensten te kiezen die passen bij hun levensstijl en helpt de positieve duurzaamheidspraktijken van merken te benadrukken en te promoten.

Over deze voorwaarden

Wij zijn Duurzame Keuze (Duurzame Keuze, of wij), en deze Sitevoorwaarden zijn van toepassing wanneer u onze Sites bezoekt (waaronder Duurzamekeuze.nl, onze verschillende sociale media-accounts, waaronder Instagram en LinkedIn).

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die onze sites gebruikt, dus we hebben geprobeerd ze begrijpelijk en eerlijk te maken. Als u niet akkoord gaat met onze Voorwaarden, is dat oké, maar u moet stoppen met het bezoeken en gebruiken van onze Sites.

Privacy en uw persoonlijke gegevens

Hoe en waarom we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven, wordt beschreven in ons privacybeleid, beschikbaar op onze site.

Inhoud die u op onze site plaatst

Als u inhoud op onze Sites plaatst, verleent u ons een brede, wereldwijde, royaltyvrije licentie om die inhoud naar eigen goeddunken te gebruiken. Bijvoorbeeld het opnieuw plaatsen van positieve opmerkingen of opmerkingen op sociale media die u over ons maakt.

Producten en diensten bij ons kopen

Wanneer u producten en diensten van ons koopt of lid wordt, zijn naast deze Sitevoorwaarden andere voorwaarden van toepassing die wij met u zijn overeengekomen.

Auteursrecht en intellectueel eigendom

Wij bezitten alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle inhoud (afbeeldingen, video, tekst, logo, digitale downloads, enz.) op onze Sites, tenzij anders vermeld. U mag onze site of inhoud niet gebruiken op een manier die concurreert met ons bedrijf of inbreuk maakt op onze IP-rechten. Tenzij we u toestemming geven, mag u de inhoud van onze site niet verkopen of anderszins hergebruiken.

Beperking van aansprakelijkheid

Duurzame Keuze is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen op onze Sites. Aanbevelingen die we kunnen doen, zijn van algemene aard en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site die door andere gebruikers is gegenereerd (zoals opmerkingen). Voor zover maximaal toegestaan door de wet, zijn wij niet verantwoordelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van onze Sites.

Linken naar andere websites en bronnen

Onze site bevat links naar websites die door andere mensen worden beheerd. We hebben geen controle over, keuren goed en zijn niet verantwoordelijk voor, enige inhoud op die websites.

Veiligheid

We hebben systemen en processen om informatie op te slaan en te beheren, maar over het algemeen zijn het internet en onze sites mogelijk niet 100% veilig.

Toegang tot de website

We beloven niet dat onze site voldoet aan wetten buiten Nederland. Als u onze site van buiten Nederland bezoekt, doet u dit op eigen risico. U bent verantwoordelijk voor het volgen van de wetten die van toepassing zijn wanneer u onze Site bezoekt.

Als u ons verlies of schade toebrengt, moet u ons compenseren

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, moet u ons betalen voor enig verlies of schade die u ons veroorzaakt en die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Site of uw schending van deze Voorwaarden.

Site is niet voor kinderen

Onze Sites zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. Door onze Sites te gebruiken, bevestigt u dat u ouder bent dan 13 jaar.

Wijzigingen in deze Servicevoorwaarden

Van tijd tot tijd kunnen we deze sitevoorwaarden wijzigen zonder kennisgeving aan u, dus controleer ze wanneer u ze bezoekt om er zeker van te zijn dat u er nog steeds tevreden mee bent!

Toepasselijk recht

De Nederlandse wet is van toepassing op deze voorwaarden.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft of wilt dat wij een merkpagina of afbeeldingen met uw logo verwijderen, neem dan contact met ons op via ons contactformulier op de site.