Inhoud

Profiel

Het groene DNA van Heineken: een korte geschiedenis

Het verhaal van Heineken en duurzaamheid is er een van een lange reis. Je zou kunnen zeggen dat het groene DNA van Heineken ver teruggaat in de tijd. Het begon allemaal in 1864, toen Gerard Adriaan Heineken een brouwerij in Amsterdam opende. Al vanaf het begin stond kwaliteit en vakmanschap centraal, en dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven.

Maar Heineken’s groene DNA gaat verder dan alleen de kleur van hun logo. Het bedrijf heeft door de jaren heen altijd een sterke focus gehad op duurzaamheid. In de jaren ’90 begon Heineken zich serieus te richten op milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Het was een van de eerste brouwerijen die een milieurapport publiceerde, waarin ze transparant waren over hun impact op het milieu.

In de 21e eeuw heeft Heineken zijn inspanningen op het gebied van duurzaamheid verder opgevoerd. Het bedrijf heeft ambitieuze doelen gesteld om hun ecologische voetafdruk te verminderen, zoals het verminderen van watergebruik en het verlagen van hun CO2-uitstoot. Ze hebben ook geïnvesteerd in hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie, om hun brouwerijen van stroom te voorzien.

Dus als je je ooit hebt afgevraagd waarom Heineken groen is, is het niet alleen vanwege de kleur van hun logo. Het is omdat duurzaamheid in hun DNA zit. En dat is iets om op te proosten!

Heineken’s duurzaamheidsstrategie uitgelegd

Als je ooit een Heineken-bier hebt geproefd, weet je dat het een kwaliteitsproduct is. Maar wist je ook dat het bedrijf een serieuze duurzaamheidsstrategie heeft? Heineken heeft een uitgebreide duurzaamheidsstrategie die zich richt op vier hoofdgebieden: water, CO2, sourcing en gezondheid & welzijn.

Water is een essentieel ingrediënt voor bier, dus het is geen verrassing dat Heineken dit als een van hun prioriteiten ziet. Ze streven ernaar om hun watergebruik te verminderen en waterbronnen te beschermen. Ook hebben ze doelen gesteld om het water dat ze gebruiken terug te geven aan de gemeenschappen waarin ze actief zijn.

Een ander belangrijk aspect van Heineken’s duurzaamheidsstrategie is hun inspanningen om hun CO2-uitstoot te verminderen. Ze streven ernaar om hun brouwerijen zo energie-efficiënt mogelijk te maken en investeren in hernieuwbare energiebronnen. Het uiteindelijke doel is om klimaatneutraal te worden.

Verder zet Heineken zich in voor verantwoorde inkoop. Ze werken samen met hun leveranciers om ervoor te zorgen dat de grondstoffen die ze gebruiken op een duurzame manier worden geproduceerd. Dit betekent dat ze rekening houden met zaken als arbeidsomstandigheden en milieueffecten.

Tot slot richt Heineken zich ook op gezondheid en welzijn. Ze proberen consumenten te helpen om verantwoorde keuzes te maken als het gaat om alcoholconsumptie. Dit doen ze onder andere door het aanbieden van alcoholvrije alternatieven en het promoten van verantwoorde drinkgewoonten.

Zoals je ziet, is Heineken’s duurzaamheidsstrategie behoorlijk uitgebreid. Het bedrijf neemt zijn verantwoordelijkheid serieus en zet zich in om een positieve impact te maken. En dat is iets wat we allemaal kunnen waarderen.

Waterbeheer bij Heineken

Als bierbrouwer is water een van de belangrijkste ingrediënten voor Heineken. Daarom nemen ze hun waterbeheer serieus. Ze hebben als doel om hun waterverbruik te verminderen en streven ernaar om zo min mogelijk water te verspillen. Dit doen ze door efficiënte brouwprocessen te hanteren en door technologieën te gebruiken die helpen bij het besparen van water.

Daarnaast is Heineken zich bewust van het belang van waterbronnen voor de gemeenschappen waarin ze actief zijn. Ze streven ernaar om het water dat ze gebruiken terug te geven aan deze gemeenschappen. Dit doen ze bijvoorbeeld door afvalwater te behandelen voordat het wordt geloosd, om te voorkomen dat lokale waterbronnen worden vervuild.

Maar Heineken’s inzet voor waterbeheer gaat nog verder. Ze hebben ook programma’s opgezet om waterbronnen te beschermen en om duurzaam watergebruik te bevorderen. Bijvoorbeeld door samen te werken met lokale boeren om duurzame irrigatietechnieken te implementeren.

Dus als je een slok neemt van je Heineken biertje, weet dan dat er serieus wordt nagedacht over het water dat erin zit. Van het verminderen van watergebruik in hun brouwerijen tot het beschermen van waterbronnen in de gemeenschappen waar ze actief zijn, Heineken doet er alles aan om duurzaam met water om te gaan.

Energieverbruik

Als het gaat om energieverbruik en klimaatverandering, zet Heineken serieus in op het verminderen van hun CO2-voetafdruk. Het bedrijf streeft ernaar om hun brouwerijen zo energie-efficiënt mogelijk te maken. Dit doen ze bijvoorbeeld door te investeren in energiebesparende technologieën en door hun productieprocessen te optimaliseren.

Maar dat is nog niet alles. Heineken investeert ook in hernieuwbare energiebronnen. Ze hebben bijvoorbeeld zonnepanelen en windturbines geïnstalleerd bij een aantal van hun brouwerijen. Op deze manier proberen ze hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en bij te dragen aan de overgang naar een koolstofarme economie.

Het uiteindelijke doel van Heineken is om klimaatneutraal te worden. Dat is een behoorlijke uitdaging, maar het bedrijf is vastbesloten om dit doel te bereiken. Ze hebben ambitieuze doelen gesteld en zijn transparant over hun voortgang.

Heineken ziet klimaatverandering niet alleen als een bedreiging, maar ook als een kans. Ze geloven dat ze een rol kunnen spelen in de oplossing en zijn bereid om hun deel te doen. Dus de volgende keer dat je een Heineken drinkt, weet dan dat je een bedrijf steunt dat serieus werk maakt van het aanpakken van klimaatverandering.

Verantwoordelijke inkoop

Als het aankomt op verantwoorde inkoop, neemt Heineken geen halfslachtige maatregelen. Het bedrijf werkt nauw samen met zijn leveranciers om ervoor te zorgen dat de grondstoffen die ze gebruiken op een duurzame manier worden geproduceerd. Dit betekent dat ze bij de inkoop van grondstoffen rekening houden met zaken als arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn en milieueffecten.

Heineken is bijvoorbeeld lid van de Sustainable Agriculture Initiative (SAI) Platform, een organisatie die bedrijven helpt om duurzame landbouwpraktijken te bevorderen. Dit betekent dat ze streven naar het gebruik van grondstoffen die op een duurzame manier zijn geproduceerd, zoals gerst en hop.

Ook hebben ze het ‘Supplier Code of Conduct’ opgesteld, een gedragscode voor leveranciers. Hierin staan de verwachtingen van Heineken op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten, bedrijfsethiek en milieubeheer. Leveranciers worden verwacht deze code na te leven en Heineken voert regelmatig audits uit om dit te controleren.

Daarnaast heeft Heineken de ‘Local Sourcing Policy’ in het leven geroepen. Dit beleid moedigt de inkoop van lokaal geproduceerde grondstoffen aan, wat niet alleen de lokale economieën ten goede komt, maar ook helpt om de CO2-uitstoot van transport te verminderen.

Kortom, Heineken neemt zijn verantwoordelijkheid als het gaat om verantwoorde inkoop. Ze zetten zich in voor duurzame landbouwpraktijken, eerlijke arbeidsomstandigheden en het bevorderen van lokale economieën. En dat is iets waar je op kunt proosten!

Hoe Heineken circulaire economie bevordert

De circulaire economie is een economisch systeem dat is ontworpen om afval te minimaliseren en hulpbronnen te maximaliseren. In plaats van de traditionele ‘maak, gebruik, gooi weg’-mentaliteit, gaat het bij een circulaire economie om het hergebruiken, recyclen en herstellen van materialen. En Heineken? Die is volop bezig met het bevorderen van dit systeem.

Een manier waarop Heineken de circulaire economie bevordert, is door hun productieprocessen te herzien en te optimaliseren. Ze kijken naar hoe ze grondstoffen efficiënter kunnen gebruiken en hoe ze afval kunnen verminderen. Dit omvat alles, van het brouwen van het bier zelf tot de verpakking en distributie ervan.

Een ander voorbeeld is hun streven naar zero waste. Dit betekent dat ze proberen om geen afval te produceren dat naar de stortplaats gaat. In plaats daarvan zoeken ze naar manieren om hun afval te hergebruiken of te recyclen. Dit kan bijvoorbeeld door hun bierbostel, het restproduct van het brouwproces, te gebruiken als veevoer.

Bovendien zijn ze ook bezig met het ontwerpen van hun producten en verpakkingen op een manier die recycling bevordert. Ze streven ernaar om materialen te gebruiken die gemakkelijk kunnen worden gerecycled en moedigen consumenten aan om hun producten op de juiste manier weg te gooien.

Tot slot werkt Heineken samen met andere bedrijven en organisaties om de circulaire economie te bevorderen. Ze delen hun kennis en ervaringen, en werken samen aan projecten die gericht zijn op het bevorderen van duurzaamheid. Zo dragen ze bij aan een grotere beweging die streeft naar een duurzamere wereld.

Het is duidelijk dat Heineken zich inzet om de circulaire economie te bevorderen. Of het nu gaat om het optimaliseren van hun productieprocessen, het streven naar zero waste, of het ontwerpen van recyclebare producten en verpakkingen, Heineken doet er alles aan om hun impact op de planeet te minimaliseren.

Verpakkingen en recycling bij Heineken

Als het gaat om verpakkingen en recycling, zet Heineken zich in voor duurzaamheid. Ze begrijpen dat verpakkingen een belangrijk aspect zijn van hun ecologische voetafdruk en ze nemen stappen om dit te minimaliseren. Een van de manieren waarop ze dit doen, is door te streven naar 100% terugwinning en recycling van hun verpakkingsmateriaal.

Heineken heeft een aantal innovatieve verpakkingsoplossingen geïntroduceerd om hun impact op het milieu te verminderen. Denk aan de introductie van lichtere flesjes en blikjes, wat resulteert in minder materiaalgebruik en een lagere CO2-uitstoot. Ze zijn ook bezig met het testen van biologisch afbreekbare verpakkingen en het gebruik van gerecyclede materialen in hun verpakkingen.

Recycling speelt ook een grote rol in Heineken’s duurzaamheidsstrategie. Ze moedigen consumenten aan om hun producten op de juiste manier weg te gooien en werken samen met lokale autoriteiten en organisaties om recyclingprogramma’s te bevorderen. Ze hebben zelfs een aantal ‘fles retour’-programma’s opgezet in verschillende landen, waarbij consumenten worden aangemoedigd om hun lege flesjes terug te brengen voor recycling.

Al sinds 1931 wordt Heineken verpakt in hervulbare flessen. Ze zijn er trots op dat in Nederland drie van de vier biertjes een hervulbaar statiegeld flesje is. Een typisch Hollands fenomeen. Een statiegeld flesje wordt gemiddeld wel vijftien keer gebruikt, dus dat is vele malen beter dan wegwerpglas.

Maar Heineken’s inzet voor recycling gaat verder dan alleen hun producten. Ze kijken ook naar hoe ze afval in hun productieprocessen kunnen verminderen en hergebruiken. Ze hebben bijvoorbeeld initiatieven om afvalwater te behandelen en hergebruiken in hun brouwerijen.

Kortom, Heineken neemt hun verantwoordelijkheid als het gaat om verpakkingen en recycling. Ze streven ernaar om hun verpakkingsimpact te minimaliseren en moedigen recycling aan op alle niveaus van hun bedrijf. Dat is wat we noemen een duurzame benadering!

Afvalbeheer in Heineken’s brouwerijen

Afvalbeheer is een belangrijk aspect van Heineken’s duurzaamheidsstrategie. In hun brouwerijen over de hele wereld streven ze ernaar om hun afvalproductie tot een minimum te beperken en zoveel mogelijk afval te hergebruiken of te recyclen.

Een van de manieren waarop ze dit doen, is door hun productieprocessen te optimaliseren. Ze kijken continu naar manieren om efficiënter te werken en minder afval te produceren. Dit betekent dat ze constant bezig zijn met het verbeteren van hun brouwprocessen en het zoeken naar nieuwe technologieën die hen kunnen helpen om minder afval te produceren.

Maar het gaat verder dan alleen het verminderen van afvalproductie. Heineken is ook actief bezig met het hergebruiken en recyclen van afval. Een goed voorbeeld hiervan is hun aanpak van bierbostel, het restproduct van het brouwproces. In plaats van dit afvalproduct weg te gooien, wordt het gebruikt als veevoer. Op deze manier wordt een bijproduct van het brouwproces een waardevolle bron voor de landbouwsector.

Daarnaast heeft Heineken ook maatregelen genomen om afvalwater te behandelen en hergebruiken. Ze hebben geavanceerde waterzuiveringssystemen geïnstalleerd in hun brouwerijen, waardoor het afvalwater kan worden gezuiverd en hergebruikt. Dit helpt niet alleen om water te besparen, maar voorkomt ook dat vervuild water in het milieu terechtkomt.

Dus als je geniet van een Heineken biertje, weet dan dat er achter de schermen hard wordt gewerkt om ervoor te zorgen dat het brouwproces zo duurzaam mogelijk is. Van het verminderen van afvalproductie tot het hergebruiken en recyclen van afval, Heineken zet zich in voor een groenere toekomst.

Heineken’s bijdrage aan de lokale gemeenschappen

Heineken is niet alleen een wereldwijd biermerk, maar ook een bedrijf dat sterk verankerd is in de lokale gemeenschappen waarin het actief is. Een belangrijk aspect van Heineken’s duurzaamheidsstrategie is dan ook hun betrokkenheid bij deze gemeenschappen. Ze erkennen hun verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de sociale en economische ontwikkeling van de gebieden waar ze actief zijn.

Een manier waarop Heineken dit doet, is door lokale werkgelegenheid te creëren. Ze proberen zoveel mogelijk lokaal personeel in te huren en bieden hen de kans om vaardigheden te leren en carrière te maken binnen het bedrijf. Dit helpt niet alleen om de lokale economie te stimuleren, maar draagt ook bij aan de sociale stabiliteit van de gemeenschappen.

Daarnaast zet Heineken zich in voor het welzijn van de lokale gemeenschappen. Ze hebben verschillende programma’s opgezet om onderwijs, gezondheidszorg en toegang tot schoon water te bevorderen. Ze werken hierbij vaak samen met lokale organisaties en overheden om ervoor te zorgen dat hun inspanningen aansluiten bij de behoeften van de gemeenschap.

Verder moedigt Heineken lokale sourcing aan. Dit betekent dat ze proberen om zoveel mogelijk grondstoffen lokaal in te kopen. Dit ondersteunt niet alleen de lokale economie, maar helpt ook om de CO2-uitstoot van transport te verminderen. Het is een win-win situatie voor zowel Heineken als de gemeenschappen waarin ze actief zijn.

Kortom, Heineken zet zich in voor de gemeenschappen waarin ze actief zijn. Of het nu gaat om het creëren van banen, het bevorderen van welzijn, of het ondersteunen van de lokale economie, Heineken doet er alles aan om een positieve impact te maken. En dat is iets om op te proosten!

Hoe scoort Heineken op het gebied van duurzaamheid?

Je vraagt je misschien af hoe Heineken daadwerkelijk scoort op het gebied van duurzaamheid. Nou, laten we eens kijken naar wat de experts zeggen. Volgens de Dow Jones Sustainability Index, een wereldwijd erkende benchmark voor duurzaamheidsprestaties van bedrijven, scoort Heineken behoorlijk goed. Ze zijn regelmatig opgenomen in deze index, wat betekent dat ze worden erkend als een van de meest duurzame bedrijven in hun sector.

Ook heeft Heineken erkenning gekregen van andere organisaties. Zo hebben ze de World Water Leadership Award ontvangen voor hun inspanningen om waterverbruik te verminderen en waterbronnen te beschermen. En in 2018 wonnen ze de Responsible Business Award voor hun ‘Brewing a Better World’ strategie, die zich richt op water, CO2, sourcing en gezondheid & welzijn.

Maar ondanks deze erkenning, blijft Heineken streven naar verbetering. Ze zijn transparant over hun duurzaamheidsprestaties en publiceren regelmatig updates over hun voortgang. Ze erkennen dat er altijd ruimte is voor verbetering en zijn vastbesloten om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken.

Kortom, Heineken scoort behoorlijk goed op het gebied van duurzaamheid. Ze hebben erkenning gekregen voor hun inspanningen en blijven streven naar verbetering. Maar zoals altijd is het belangrijk om kritisch te blijven en bedrijven verantwoordelijk te houden voor hun beloftes. Dus blijf op de hoogte van Heineken’s duurzaamheidsinspanningen en blijf ze aanmoedigen om het nog beter te doen!

Toekomstplannen: Heineken’s duurzame visie voor de toekomst

Heineken’s duurzaamheidsreis stopt niet bij de huidige inspanningen. Het bedrijf heeft een duidelijke visie voor de toekomst en blijft zich inzetten voor het bereiken van hun duurzaamheidsdoelen. Laten we eens kijken naar enkele van hun toekomstplannen.

Een belangrijk aspect van Heineken’s toekomstvisie is hun doel om klimaatneutraal te worden. Ze zijn van plan om hun CO2-uitstoot verder te verminderen en meer te investeren in hernieuwbare energie. Ze hebben zelfs de ambitieuze doelstelling om tegen 203 in al hun productievestigingen volledig klimaatneutraal te zijn.

Waterbeheer blijft ook een belangrijk aandachtspunt voor Heineken. Ze zijn van plan om hun watergebruik nog verder te verminderen en meer te doen om waterbronnen te beschermen. Ze hebben bijvoorbeeld als doel gesteld om tegen 203 in alle gebieden waar ze actief zijn die te maken hebben met waterschaarste, volledig in balans te zijn als het gaat om watergebruik.

Heineken zet zich ook in om hun inkooppraktijken verder te verduurzamen. Ze willen ervoor zorgen dat al hun landbouwgrondstoffen tegen 203 uit duurzame bronnen komen. Dit betekent dat ze nauw zullen blijven samenwerken met hun leveranciers om duurzame landbouwpraktijken te bevorderen.

Op het gebied van sociale duurzaamheid heeft Heineken plannen om hun bijdrage aan de lokale gemeenschappen verder te vergroten. Ze zijn van plan om meer te investeren in lokale economieën en om nog meer in te zetten op het creëren van banen en het bevorderen van welzijn in de gemeenschappen waar ze actief zijn.

Kortom, Heineken heeft een duidelijke duurzame visie voor de toekomst. Ze hebben ambitieuze doelen gesteld en zijn vastbesloten om deze te bereiken. Het is duidelijk dat duurzaamheid voor Heineken meer is dan alleen een trend – het is een integraal onderdeel van hun bedrijfsstrategie. En dat is iets om naar uit te kijken!

 

Duurzaamheidsverslag

De strategie van Heineken wordt “EverGreen” genoemd en is is de langdurige strategie om het bedrijf sterker te maken en aan te passen aan een veranderende wereld. Heineken wil hun klanten en consumenten centraal stellen en hun productaanbod en aanwezigheid voortdurend verbeteren en uitbreiden. Ook hebben ze hogere doelen op het gebied van milieuvriendelijkheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. EverGreen is een mix van traditie en vernieuwing, en het helpt Heineken om problemen op de korte termijn aan te pakken en tegelijkertijd te zorgen voor een duurzame toekomst waarin iedereen er baat bij heeft.

Lees het Duurzaamheidsverslag van Heineken (2022, Engelstalig)

Doelen

Heineken N.V. heeft als doel om tegen 2040 geen netto broeikasgasemissies te hebben in de gehele waardeketen.

Ze willen dit bereiken door onder andere over te stappen op hernieuwbare energie, milieuvriendelijke verpakkingen en innovaties in logistiek en koeling.

Op korte termijn willen ze hun eigen uitstoot met 90% verminderen en 100% hernieuwbare energie gebruiken tegen 2030. Ook willen ze hun uitstoot van andere bronnen met 25% verminderen. Ze hebben plannen om ontbossing te stoppen tegen 2025.

Op lange termijn streven ze naar een blijvende vermindering van 90% in hun eigen uitstoot en 80% in andere bronnen tegen 2040. Dit alles helpt om hun impact op het milieu te verminderen.