wat is MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een breed begrip dat, afhankelijk van het bedrijf en de branche, vele vormen kan aannemen. Door middel van programma’s, sponsoring, vrijwilligerswerk en filantropie kunnen bedrijven de samenleving ten goede komen en tegelijkertijd hun merk(en) een boost geven. Wil een bedrijf maatschappelijk verantwoord zijn, dan moet het eerst verantwoording afleggen aan … Lees meer