Duurzame Telefoon, Televisie en Internet leverancier?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Denk je er wel eens over na hoe groen jouw telefoon-, televisie- en internetprovider eigenlijk is? We zijn allemaal druk bezig met het recyclen van ons afval, het verminderen van ons energieverbruik en het kiezen voor groenere vervoersopties. Maar hoe zit het met de bedrijven die ons voorzien van onze dagelijkse dosis digitale verbinding? We duiken in de wereld van duurzame telecombedrijven. We gaan in op wat een duurzaam telecombedrijf precies is en we nemen een kijkje bij enkele van de meest bekende namen in de branche; KPN, VodafoneZiggo en Odido. Lees je mee?

VodafoneZiggo-logo

VodafoneZiggo

VodafoneZiggo, een van de grootste telecomproviders in Nederland, is ook volop bezig met duurzaamheid. Ze nemen hun verantwoordelijkheid serieus en zijn vastbesloten om hun impact op het milieu te verminderen. Maar hoe doen ze dat precies?

KPN

KPN

KPN is één van de voorlopers in de telecomindustrie als het gaat om duurzaamheid. Het bedrijf is zich bewust van de impact die het heeft op het milieu en neemt concrete stappen om deze impact te verminderen. Een voorbeeld hiervan is de ambitie om in 2025 volledig klimaatneutraal te zijn. Dat is een behoorlijk statement, maar KPN zet de woorden om in daden.

logo black on glow

Odido

Wat Odido uniek maakt, is hun sterke focus op duurzaamheid in elk aspect van hun bedrijfsvoering. Waar veel telecombedrijven duurzaamheid zien als een extraatje of een marketingstrategie, is het voor Odido een fundamenteel onderdeel van hun missie en visie.

Wat maakt een telecombedrijf duurzaam?

Een duurzaam telecombedrijf is er een die zich inzet voor het minimaliseren van de negatieve impact op het milieu. Dat betekent dat ze zich richten op energie-efficiëntie, het verminderen van afval en het bevorderen van recycling. Maar dat is niet alles. Ze kijken ook naar de sociale en economische aspecten van duurzaamheid.

Zo zullen ze streven naar eerlijke handel en arbeidspraktijken, en zullen ze investeren in de gemeenschappen waarin ze actief zijn. Dit kan bijvoorbeeld door het bieden van goede arbeidsomstandigheden en salarissen, en door bij te dragen aan lokale projecten of initiatieven.

Duurzaamheid in de telecomindustrie betekent ook het gebruik van groene technologieën en het bevorderen van digitale inclusie. Dit betekent dat ze ernaar streven om iedereen, ongeacht hun sociaaleconomische status, toegang te geven tot hun diensten. Een duurzaam telecombedrijf ziet technologie niet alleen als een manier om winst te maken, maar ook als een hulpmiddel om sociale en milieuproblemen aan te pakken.

Kortom, een duurzaam telecombedrijf is er een die zich inzet voor het welzijn van onze planeet en de mensen die erop leven, terwijl het tegelijkertijd innovatieve en kwalitatief hoogwaardige diensten levert. Het gaat om een evenwichtige aanpak waarbij economische groei hand in hand gaat met respect voor het milieu en sociale rechtvaardigheid.

De impact van telecom op het milieu

Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar de telecomindustrie heeft een behoorlijke impact op het milieu. Deze sector verbruikt jaarlijks een flinke hoeveelheid energie, voornamelijk voor het draaiende houden van datacenters en zendmasten. Deze energie wordt vaak opgewekt door fossiele brandstoffen, wat leidt tot een hoge CO2-uitstoot.

Daarnaast is er het probleem van elektronisch afval. Denk aan oude telefoons, routers en andere apparatuur die aan het eind van hun levensduur komen. Veel van deze apparaten bevatten schadelijke stoffen die, als ze niet correct worden afgevoerd, schade kunnen toebrengen aan het milieu.

Bovendien wordt er in de telecomindustrie veel gebruik gemaakt van zeldzame grondstoffen. Deze grondstoffen worden vaak gewonnen onder omstandigheden die schadelijk zijn voor zowel het milieu als de lokale bevolking. De winning van deze grondstoffen draagt bij aan ontbossing, vervuiling van waterbronnen en andere vormen van milieuschade.

Daarom is het zo belangrijk dat telecombedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en streven naar duurzame bedrijfsvoering. Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die deze uitdaging aangaan, zoals KPN, VodafoneZiggo en Odido. Ze nemen maatregelen om hun energieverbruik te verminderen, recyclen oude apparatuur en zetten zich in voor eerlijke handel in grondstoffen.

KPN: een stap vooruit in duurzame telecom

KPN is één van de voorlopers in de telecomindustrie als het gaat om duurzaamheid. Het bedrijf is zich bewust van de impact die het heeft op het milieu en neemt concrete stappen om deze impact te verminderen. Een voorbeeld hiervan is de ambitie om in 2025 volledig klimaatneutraal te zijn. Dat is een behoorlijk statement, maar KPN zet de woorden om in daden.

Het telecombedrijf investeert flink in groene energie. Al sinds 2011 draait het gehele netwerk van KPN, inclusief de datacenters en kantoren, op 100% groene stroom. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar het levert ook nog eens een flinke kostenbesparing op.

Naast de inzet op groene energie, zet KPN ook in op het verlengen van de levensduur van apparatuur. Het bedrijf heeft een eigen recycleprogramma voor oude mobiele telefoons en andere apparatuur. Dit zorgt ervoor dat waardevolle grondstoffen worden hergebruikt en dat er minder elektronisch afval in het milieu terechtkomt.

Ook op sociaal gebied is KPN actief. Het bedrijf biedt bijvoorbeeld speciale programma’s aan voor mensen die moeite hebben om mee te komen in de digitale wereld. Zo draagt KPN bij aan digitale inclusie en zorgt het ervoor dat iedereen toegang heeft tot de digitale wereld.

KPN laat zien dat duurzaamheid en een succesvolle bedrijfsvoering hand in hand kunnen gaan. Het bedrijf is een inspiratie voor andere telecombedrijven en laat zien dat het mogelijk is om een stap vooruit te zetten in duurzame telecom.

Hoe KPN duurzaamheid in zijn strategie integreert

Bij KPN is duurzaamheid niet zomaar een bijzaak, het is een essentieel onderdeel van hun bedrijfsstrategie. Ze hebben een duidelijk duurzaamheidsbeleid opgesteld dat de basis vormt voor alle beslissingen die ze nemen. Dit beleid richt zich op drie belangrijke pijlers: milieu, mensen en maatschappij.

Binnen de pijler ‘milieu’ ligt de focus op het minimaliseren van de ecologische voetafdruk. Dat doen ze door het verminderen van hun energieverbruik en het bevorderen van recycling. Zo streven ze ernaar om al hun afval te hergebruiken of te recyclen. Ook investeren ze in groene energie en streven ze ernaar om hun CO2-uitstoot te verminderen.

De tweede pijler, ‘mensen’, gaat over het creëren van een veilige en inclusieve werkomgeving. KPN zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit en biedt hun medewerkers volop mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ze hebben ook een strikt beleid tegen discriminatie en intimidatie op de werkplek.

De derde pijler, ‘maatschappij’, gaat over de rol van KPN in de samenleving. Ze zetten zich in voor digitale inclusie en bieden speciale programma’s aan voor mensen die moeite hebben om mee te komen in de digitale wereld. Daarnaast investeren ze in lokale gemeenschappen en steunen ze verschillende maatschappelijke projecten.

Dus in plaats van duurzaamheid te zien als een losstaand doel, ziet KPN het als een integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering. Het is een manier van werken die hen helpt om op een verantwoorde manier succesvol te zijn.

Duurzame initiatieven van KPN

KPN heeft verschillende duurzame initiatieven opgezet die bijdragen aan hun groene ambities. Eén van deze initiatieven is het KPN GroenGedaan-programma. Dit is een opleidingsprogramma voor medewerkers, waarbij ze leren over duurzaamheid en hoe ze dit kunnen toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden.

Daarnaast heeft KPN het zogenaamde ‘Circulair Manifest’ ondertekend. Hierin beloven ze om in 2025 minimaal 40% van hun netwerkapparatuur circulair in te kopen. Dit betekent dat de apparatuur die ze kopen, aan het einde van de levensduur weer kan worden hergebruikt of gerecycled.

Een ander initiatief is de KPN Mooiste Contact Fonds. Dit fonds is opgezet om mensen die in een sociaal isolement zitten, te helpen. Ze doen dit door middel van technologie en persoonlijk contact. Het fonds heeft al verschillende projecten opgezet, zoals de ‘Tabletcoaches’ die ouderen helpen om digitaal vaardig te worden.

Tot slot is KPN partner van het ‘Join the Pipe’ project. Dit is een project dat zich inzet voor schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. KPN heeft speciale waterflessen in hun assortiment opgenomen, waarvan de opbrengst naar dit project gaat.

Deze initiatieven tonen aan dat KPN serieus werk maakt van duurzaamheid. Ze kijken verder dan alleen hun eigen bedrijfsvoering en proberen ook op sociaal vlak een positieve impact te maken.

VodafoneZiggo en duurzaamheid: een krachtige combinatie

VodafoneZiggo, een van de grootste telecomproviders in Nederland, is ook volop bezig met duurzaamheid. Ze nemen hun verantwoordelijkheid serieus en zijn vastbesloten om hun impact op het milieu te verminderen. Maar hoe doen ze dat precies?

Net als KPN, streeft VodafoneZiggo ernaar om hun energieverbruik te verminderen. Ze investeren in energie-efficiënte technologieën en streven ernaar om hun datacenters en netwerk zo groen mogelijk te maken. Daarnaast zetten ze zich in om hun CO2-uitstoot te verminderen, met als doel om in 2025 volledig klimaatneutraal te zijn.

Maar dat is nog niet alles. VodafoneZiggo is ook actief bezig met het verminderen van afval. Ze hebben een uitgebreid recycleprogramma voor oude apparatuur en moedigen klanten aan om hun oude apparaten in te leveren voor recycling. Op deze manier willen ze de hoeveelheid elektronisch afval verminderen en bijdragen aan een circulaire economie.

Ook op sociaal gebied is VodafoneZiggo actief. Ze bieden verschillende programma’s aan om digitale inclusie te bevorderen en zorgen ervoor dat hun diensten toegankelijk zijn voor iedereen. Bovendien investeren ze in de lokale gemeenschappen waarin ze actief zijn, bijvoorbeeld door het ondersteunen van lokale projecten en initiatieven.

Al deze inspanningen tonen aan dat VodafoneZiggo een krachtige speler is op het gebied van duurzaamheid in de telecomsector. Ze laten zien dat het mogelijk is om een succesvol telecombedrijf te runnen, terwijl je ook rekening houdt met het milieu en de samenleving.

VodafoneZiggo’s benadering van duurzaamheid

VodafoneZiggo heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan en dit is duidelijk terug te zien in hun bedrijfsstrategie. Ze richten zich op drie belangrijke pijlers: mensen, milieu en maatschappij.

Binnen de pijler ‘mensen’ zet VodafoneZiggo zich in voor een diverse en inclusieve werkomgeving. Ze zorgen voor gelijke kansen en behandeling voor iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of seksuele oriëntatie. Bovendien investeren ze in de ontwikkeling van hun medewerkers en zorgen ze voor goede arbeidsomstandigheden.

Op het gebied van milieu richt VodafoneZiggo zich op het verminderen van hun ecologische voetafdruk. Ze investeren in energie-efficiënte technologieën en streven ernaar om hun CO2-uitstoot te verminderen. Ze hebben een uitgebreid recycleprogramma en streven naar een circulaire bedrijfsvoering waarbij afval wordt geminimaliseerd.

De derde pijler, ‘maatschappij’, gaat over de rol van VodafoneZiggo in de samenleving. Ze zetten zich in voor digitale inclusie en toegankelijkheid van hun diensten voor iedereen. Ze investeren in lokale gemeenschappen en steunen verschillende maatschappelijke projecten.

Bij VodafoneZiggo is duurzaamheid dus niet zomaar een losstaand doel, maar een essentieel onderdeel van hun bedrijfsstrategie. Ze zien het als hun verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een betere wereld en nemen concrete stappen om dit te bereiken.

Innovatieve duurzame projecten van VodafoneZiggo

VodafoneZiggo heeft verschillende innovatieve projecten opgezet om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken. Een van deze projecten is ‘VodafoneZiggo Going Circular’. Dit is een ambitieus plan om in 2025 voor 100% circulair te zijn. Dit betekent dat alle materialen die ze gebruiken in hun netwerk en operaties herbruikbaar of recyclebaar zullen zijn.

Een ander project is het ‘Powerful Connections’ programma. Dit programma is gericht op het verbeteren van de digitale vaardigheden van mensen. Ze organiseren workshops en trainingen om mensen te helpen omgaan met digitale technologieën. Het doel is om ervoor te zorgen dat iedereen kan profiteren van de kansen die de digitale wereld biedt.

VodafoneZiggo heeft ook een samenwerking met de Stichting Lezen & Schrijven om laaggeletterdheid te bestrijden. Samen bieden ze trainingen aan om de lees- en schrijfvaardigheden van mensen te verbeteren. Dit is een belangrijke stap om digitale inclusie te bevorderen, aangezien geletterdheid een belangrijke voorwaarde is om toegang te krijgen tot digitale diensten.

Tot slot heeft VodafoneZiggo het ‘Future Jobs Finder’ platform gelanceerd. Dit is een online tool die jongeren helpt om hun digitale vaardigheden te ontdekken en hen begeleidt naar banen in de digitale economie. Het platform biedt een reeks tests, tools en cursussen om jongeren te helpen hun carrière in de digitale wereld vorm te geven.

Al deze projecten tonen aan dat VodafoneZiggo niet alleen praat over duurzaamheid, maar ook concrete stappen zet om hun doelen te bereiken. Ze laten zien dat innovatie en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan in de telecomindustrie.

Odido (voorheen T-Mobile)

Naast de gevestigde namen zoals KPN en VodafoneZiggo, is er ook een nieuwkomer in de wereld van duurzame telecom: Odido. Odido komt voort uit T-mobile en wil het eens helemaal anders doen.

Odido zet in op 4 pijlers.

  1. Iedereen kan meedoen
  2. Goed voor de planeet
  3. Slim voor de samenleving
  4. Iedereen kan zichzelf zijn 
  5.  

Iedereen kan meedoen

Tisha van Lammeren, die bij Odido verantwoordelijk is voor de Marketing en Verkoop, noemt het oftewel ‘digitale inclusie’. “We zorgen dat íedereen digitale toegang krijgt en waardevolle verbindingen kan maken. Zo gaan we eenzaamheid en uitsluiting tegen.” lezen we op de website.

Wat betekend dit dan concreet?

We zorgen voor verbinding.

De snelle digitalisering van onze samenleving verandert de manier waarop we samen leven en werken. Dit zal ook in de toekomst zo blijven. Met digitale middelen kunnen we onze onderlinge verbondenheid vergroten, maar het kan ook leiden tot eenzaamheid. 

Het gebruik van smartphones kan leiden tot mentale en emotionele problemen bij jongeren. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid en zetten we ons in om jongeren mentaal weerbaar en gezond te houden.

Bij ons ben je veilig verbonden.

We willen bijdragen aan een veilige digitale samenleving voor iedereen. Daarom helpen we jongeren om hun smartphone veilig te gebruiken. We zetten ons in voor kwetsbare groepen in de samenleving. We helpen mensen om deel te nemen aan onze digitaliserende samenleving en het wegnemen van belemmeringen, zoals het gebrek aan technologische kennis. Om echt impact te maken, werken we samen met het onderwijs en andere netwerken.

Bij ons blijf je verbonden.

Met ons programma Schuldpreventie kunnen onze klanten altijd online blijven. Bij een ramp bieden we gratis toegang tot ons netwerk aan mensen in een noodsituatie.

Net als andere duurzame telecombedrijven, kijkt Odido ook naar de sociale en economische aspecten van duurzaamheid. Ze streven naar eerlijke handel en arbeidspraktijken en investeren in de gemeenschappen waarin ze actief zijn. Bovendien zetten ze zich in voor digitale inclusie, zodat iedereen toegang heeft tot hun diensten.

Jongeren in verbinding.

Eenzaamheid onder jongeren is een groot probleem waarvoor weising aandacht is. In Nederland voelt 8 procent van de jongeren zich eenzaam. Dat staat gelijk aan 1 op de 12,5 jongeren! De kans is ook groot dat jij een jongere kent die zich eenzaam voelt. En het probleem is: dat worden er steeds meer. Er moet dus wat gebeuren. Daarom werken we samen met Join us.

Samen met Join Us en Feelee helpen we jongeren om mentaal gezond te blijven. Zo zijn we elke dag bezig om het beter te doen. Join Us zet zich overigens in tegen eenzaamheid onder jongeren. In samenwerking met Join Us brengt Odido jongeren met elkaar in contact en maakt ze sociaal sterker. Feelee zet zich in voor de mentale gezondheid onder jongeren.

Odido geeft workshops op scholen en ze helpen ouderen digitaal op weg.

We geven kinderen van groep 7 en 8 voorlichting over veilig gebruik van telefoons en social media. Hierdoor weten ze wat de gevaren zijn op het internet en dat het belangrijk is om veilig online te zijn. Ook leren we de kinderen hoe ze online op een fijne manier met elkaar kunnen omgaan. Zo proberen we pesten te voorkomen.

Ook heeft Odido een schuldenpreventie-programma waarmee ze klanten met (beginnende) schulden ondersteunen om de betalingsachterstand niet verder op te laten lopen.

 

Goed voor de planeet

We gaan onze CO2-voetafdrukflink verminderen.

We laten je graag zien hoe het ook kan. Vóór 2028 willen we onze eigen uitstoot van broeikasgassen met 90% verminderen. Door minder materialen te gebruiken. En door de levensduur van onze producten te verlengen.

We gebruiken onze energie gewoon opnieuw.

De elektriciteit voor onze datacenters, kantoren en winkels wordt geproduceerd door duurzame Europese windenergie. We hebben meer dan 300 zonnepanelen op het dak van ons hoofdkantoor in Den Haag en op 1 van onze datacenters. Alle elektriciteit die door ons netwerk wordt gebruikt, is 100% groen. Ons hoofdkantoor is voorzien van LED verlichting.

We maken duurzame keuzes in retail.

Door energiezuinige tv-schermen en 100% LED verlichting in onze winkels, is ons energieverbruik flink verminderd. Maar groene retail is meer dan dat. We zijn ook bezig met duurzaamheid en circulariteit. Onze winkelontwerpen, merchandise en verpakkingen bestaan uit gerecyclede materialen. En onze bedrijfskleding is gemaakt van gecertificeerd biologisch katoen.

Dit is onze Recycle movement.

De snelst groeiende afvalstroom ter wereld is elektronisch. Ook wel e-waste genoemd. Met onze Recycle movement zetten we ons in voor een circulaire economie. We verminderen ons materiaalgebruik, zorgen ervoor dat onze producten langer meegaan.

100% hernieuwbare energie

Voor alle informatie over storingen en onderhoud aan onze diensten Internet, TV en Vast Bellen hebben we een aparte pagina.Voor alle informatie over storingen en onderhoud aan onze diensten Internet, TV en Vast Bellen hebben we een aparte pagina.

“Als organisatie maken we steeds duurzamere keuzes. Want we zijn elke dag bezig om het beter te doen. Voor elkaar.”

Gero Niemeyer, Chief Financial Officer Odido Nederland.

Recycle deal

We vinden het belangrijk dat onze klanten ook bij kunnen dragen aan duurzaamheid. Bijvoorbeeld door duurzamer met hun smartphone om te gaan. Daarom hebben we de Recycle Deal opgericht. Dat is een recyclingprogramma dat e-waste op een duurzame manier aanpakt en circulariteit in de telecomsector stimuleert. Klanten kunnen aan het einde van hun contract hun smartphone terug verkopen aan Odido. Wij zorgen er dan voor dat deze hergebruikt of gerecycled worden.

Slim voor de samenleving

Wat is maatschappelijke innovatie?

Maatschappelijke innovatie betekent dat we kijken naar vraagstukken die spelen in de maatschappij en hoe innovatie kan bijdragen aan het oplossen daarvan. Ook binnen onze organisatie spelen diverse vraagstukken, daar laten we onze medewerkers graag over meedenken. We noemen dit maatschappelijke innovatie.

“Door klanten en partners actief te betrekken in onze pijler Slim voor de samenleving, kunnen we samen nog meer en sneller impact maken in de maatschappij.”

Léon Toet, Chief Commercial Officer Business Odido Nederland.

VRiendje brengt je op plekken waar je niet kunt zijn.

Sociale verbinding is essentieel voor het welzijn van de mens, en nog meer als je ziek en kwetsbaar bent. Maar wat als je niet naar buiten kunt?

Odido is partner van VRiendje. Het kleine, vriendelijke robotje met een 360-gradencamera die het mogelijk maakt om via VR (Virtual Reality) live te ervaren wat ergens anders gebeurt. Zo brengt VRiendje bijvoorbeeld een ziek kind naar de klas.

Innovatie Lab helpt met innoveren.

We hebben het Innovatie Lab opgericht om de innovatie voor een betere samenleving te versnellen. Onze medewerkers werken daar samen met inspirerende start-ups aan een betere ‘connected’ samenleving. Zo brengt Odido ambacht, kennis, passie en talent samen om producten en projecten voor een fijnere samenleving of een beter klimaat verder te ontwikkelen.

Project Marchbrengt mensen in beweging.

Wat als technologie ervoor kan zorgen dat mensen met een dwarslaesie meer bewegingsvrijheid krijgen? Odido is trotse partner van Project March. Hierin werkt een groep studenten ieder jaar aan een nieuw, verbeterd exoskelet. Dat is een gemotoriseerd robotisch harnas dat mensen met verlamde of slecht functionerende benen weer laat opstaan en lopen.

Op softwaregebied is er veel verbeterd de afgelopen jaren. Odido’s Innovatie Lab wilde weten hoe we technologie kunnen inzetten om dit proces te versnellen. 5G bleek daar perfect voor.

Iedereen kan zichzelf zijn

“Voor een gelijkwaardigesamenleving”

“Diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie moeten bovenaan de agenda van elke manager leider staan. Bij Odido werken veel verschillende mensen. Iedereen mag zichzelf zijn en krijgt gelijke kansen. In een respectvolle, veilige omgeving.”

Søren Abildgaard, Chief Executive Officer.

Iedereen voelt zich welkom en veilig.

We zijn ervan overtuigd dat het succes van ons bedrijf voor een groot deel afhangt van het werkgeluk van onze medewerkers. Daarom zorgen we ervoor dat onze deuren voor iedereen wagenwijd openstaan. Iedereen die bij Odido werkt of wil werken moet zich welkom en veilig voelen.

Een bedrijf waar iedereen zich welkom en veilig voelt, zichzelf kan zijn, en gelijke kansen heeft. Daar streven we naar. We omarmen authenticiteit en iedereen moet gelijke kansen krijgen om alles uit zichzelf te halen.

Bedrijfskleding waarin iedereen zich thuisvoelt.

We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn, ook in onze bedrijfskleding. Daarom ging één van onze collega’s met haar leidinggevende in gesprek over kleding die beter aansluit bij haar geloofsovertuiging. Rania werd betrokken bij het ontwerpen van nieuwe kleding voor onze medewerkers in de shops. Naast kledingstukken die langer en minder strak vallen, werd ook een hoofddoek toegevoegd aan de collectie.

Feestdagen zijn inwisselbaar.

We vinden het belangrijk dat al onze medewerkers zich gewaardeerd en welkom voelen. Daarom geven we iedereen de vrijheid om zelf te kiezen op welke feestdagen je verlof neemt. Dat past bij onze inclusieve organisatie.

Geboorteverlofregenboog-gezinnen en transitieverlof.

Niet-hetero stellen die een kind krijgen, kunnen evenveel geboorteverlof opnemen als hun hetero collega’s. En met ons transitieverlof hoeven transgender medewerkers in hun transitieproces geen vrije dagen in te leveren.

Meer vrouwen in technologie.

We deden mee aan Girls’ Day. Een evenement om jonge meiden kennis te laten maken met technologie. We zijn benieuwd naar deze pool van jong talent. Want meer vrouwen in tech, dat is de toekomst.

  1. op voor een minimale impact op het milieu en streeft naar een circulaire bedrijfsvoering. Ze maken gebruik van groene energie, recyclen oude apparatuur en proberen hun CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden. Maar hun inzet voor duurzaamheid gaat verder dan alleen het milieu.

 

Wat maakt Odido anders?

Wat Odido uniek maakt, is hun sterke focus op duurzaamheid in elk aspect van hun bedrijfsvoering. Waar veel telecombedrijven duurzaamheid zien als een extraatje of een marketingstrategie, is het voor Odido een fundamenteel onderdeel van hun missie en visie.

Ze nemen een holistische benadering van duurzaamheid, wat betekent dat ze niet alleen kijken naar de milieu-impact, maar ook naar de sociale en economische aspecten. Ze streven naar eerlijke handel, goede arbeidsomstandigheden en investeren in lokale gemeenschappen.

Daarnaast is Odido ook transparant over hun inspanningen en prestaties op het gebied van duurzaamheid. Ze publiceren regelmatig updates over hun voortgang en zijn open over de uitdagingen die ze tegenkomen. Deze transparantie is een frisse wind in een industrie die vaak bekritiseerd wordt om zijn gebrek aan openheid.

Een ander onderscheidend kenmerk van Odido is hun focus op klantenservice. Ze streven ernaar om hun klanten niet alleen hoogwaardige telecomdiensten te bieden, maar ook een uitzonderlijke klantenservice. Ze luisteren naar de feedback van hun klanten en zijn voortdurend op zoek naar manieren om hun diensten te verbeteren.

Kortom, Odido is anders omdat ze duurzaamheid en klantenservice centraal stellen in alles wat ze doen. Ze laten zien dat het mogelijk is om een succesvol telecombedrijf te zijn zonder concessies te doen aan duurzaamheid en klanttevredenheid.

Anderen lezen ook..

Plaats een reactie