Laksheid van koffiebedrijven bedreigt productie, boeren en bossen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Volgens de zevende editie van de Koffie Barometer (en), een diepgaand rapport over duurzaamheid in de koffie-industrie, zijn koffiebedrijven onvoldoende voorbereid op de nieuwe Europese anti-ontbossingswet. Het blijft onzeker of deze wet in staat zal zijn om de bescherming van bossen te waarborgen.

Ontbossing als gevolg van armoede

In de afgelopen twintig jaar ging jaarlijks 130.000 hectare bos verloren als gevolg van koffieboeren die worstelen om het hoofd boven water te houden. In acht van de tien grootste koffieproducerende landen ligt het inkomen van koffieboeren op of onder het niveau dat nodig is voor een menswaardig bestaan. Deze situatie bedreigt niet alleen de hele koffie-industrie, maar heeft ook verstrekkende gevolgen voor het milieu en de natuur. Het is van cruciaal belang dat koffiebedrijven en de Europese Unie maatregelen nemen om te voorkomen dat kleine boeren worden buitengesloten van de Europese markt.

Koffie staat onder druk door de klimaatcrisis

De stijgende temperaturen als gevolg van klimaatverandering zullen het beschikbare landbouwgebied voor koffieteelt aanzienlijk verminderen. De groeiende vraag naar koffie, gecombineerd met lage inkomens en klimaatverandering, kan ertoe leiden dat boeren zich gaan vestigen op hoger gelegen hellingen met nog ongerepte bossen.

Heske Verburg, directeur van Solidaridad, benadrukt: “Consumenten betalen meer voor een pak koffie, maar de kosten voor boeren stijgen nog sneller. Het aanpassen aan klimaatverandering en het waarborgen van een menswaardig inkomen voor boeren zijn van cruciaal belang voor de toekomst van onze koffie. De koffie-industrie moet aanzienlijk investeren in boeren en eerlijke handel. Het tijdperk van goedkope kwaliteitskoffie is voorbij.”

Nieuwe beoordeling van koffiebranders

Als onderdeel van de Barometer wordt de nieuwe Coffee Brew Index gepresenteerd, die het gedrag van de 11 grootste koffiebranders analyseert. Deze beoordeling laat zien dat er zowel koplopers als achterblijvers zijn, maar dat alle bedrijven tekortschieten bij het aanpakken van grote problemen in hun toeleveringsketen. Twee koffiebranders, Nestlé en Starbucks, nemen aanzienlijk meer initiatief op het gebied van duurzaamheid dan de andere negen. Douwe Egberts bevindt zich in het middenveld, samen met Lavazza, Tchibo en Melitta.

Coffee-Brew-Index_coffee-Barometer

Hoewel de meeste bedrijven in de index ambitieus beleid hebben geformuleerd, ontbreken meetbare en tijdgebonden doelstellingen. Vijf grote branders beperken zich tot geïsoleerde proefprojecten die zich uitsluitend richten op efficiënte productie en koffiekwaliteit. Sjoerd Panhuysen van Ethos Agriculture benadrukt: “Een strategie zonder meetbare en tijdgebonden doelen is geen strategie. Het stellen van mooie doelen zonder meetbare resultaten draagt niet bij aan verandering en belemmert de cruciale samenwerking in de toeleveringsketen.”

Veel koffiebranders proberen hun imago te verbeteren door deel te nemen aan vrijwillige initiatieven voor samenwerking met belanghebbenden. De Koffie Barometer beoordeelt deze initiatieven echter als weinig effectief bij het boeken van serieuze vooruitgang.

Bedrijven zijn onvoorbereid op de EU-ontbossingswet

In 2025 treedt een baanbrekende nieuwe Europese wetgeving in werking die het importeren van grondstoffen waar recentelijk bos voor is gekapt, verbiedt. Uit de Barometer blijkt dat de industrie totaal niet klaar is voor deze wet.

Deze wet verplicht grote bedrijven om aan te tonen dat hun productie niet bijdraagt aan ontbossing. Bedrijven zullen risicogebieden vermijden en mogelijk hun inkoop verplaatsen naar meer ontwikkelde regio’s, zoals Brazilië, waar boeren de middelen hebben om aan Europese eisen te voldoen.

Uitsluiting van boeren in kwetsbare regio’s dreigt

In de meeste Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse koffieproducerende landen zijn boeren kleinschalig, vaak ongeorganiseerd en missen ze overheidssteun. Veel van hen verbouwen koffie aan de randen van bossen. Als deze boeren de toegang tot de Europese markt verliezen en daardoor inkomsten mislopen, kan dit leiden tot uitbreiding ten koste van het bos, waardoor de wet averechts zou werken.

Het oplossen van dit probleem is complex vanwege de sterk variërende regionale context. Koffie wordt geproduceerd door ongeveer 12,5 miljoen boeren in zo’n 70 landen. Slechts vijf landen, namelijk Brazilië, Vietnam, Colombia, Indonesië en Honduras, zijn goed voor 85 procent van de wereldwijde koffieproductie. De overige 15 procent komt van 9,6 miljoen koffieboeren in andere landen, vaak met minder ontwikkelde productie en moeite om te voldoen aan Europese normen. Deze problemen vergen maatwerkoplossingen.

Koffiebedrijven: investeer in kwetsbare boeren

Als grote koffiebranders serieus willen bijdragen aan het aanpakken van armoede en ontbossing, moeten ze investeren in kwetsbare regio’s en samenwerken met overheden, maatschappelijke organisaties en boerenverenigingen. Niels Haak, directeur Koffie Partnerships bij Conservation International, benadrukt dat investeren in boerengemeenschappen in kwetsbare gebieden cruciaal is om de oorzaken van wereldwijde ontbossing aan te pakken

Bron: Dit artikel verscheen eerder op solidaridad.nl

Anderen lezen ook..

Plaats een reactie