Wat is MVO?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een breed begrip dat, afhankelijk van het bedrijf en de branche, vele vormen kan aannemen. Door middel van programma’s, sponsoring, vrijwilligerswerk en filantropie kunnen bedrijven de samenleving ten goede komen en tegelijkertijd hun merk(en) een boost geven.

Wil een bedrijf maatschappelijk verantwoord zijn, dan moet het eerst verantwoording afleggen aan zichzelf en haar aandeelhouders. Bedrijven die MVO-programma’s invoeren, hebben hun bedrijf vaak zo gegroeid dat ze iets terug kunnen doen voor de samenleving. MVO is dus typisch een strategie die wordt geïmplementeerd door grote bedrijven. Immers, hoe zichtbaarder en succesvoller een bedrijf is, hoe meer verantwoordelijkheid het heeft om normen voor ethisch gedrag vast te stellen voor haar medewerkers, de concurrentie en de industrie.

Kleine en middelgrote bedrijven creëren ook programma’s voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, hoewel hun initiatieven zelden zo veel publiciteit krijgen als die van grotere bedrijven.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en Corporate Social Responsibility (CSR) worden in Nederland vaak als synoniemen gebruikt.

MVO is

MVO betekent dat een bedrijf haar reguliere bedrijfsactiviteiten inricht op een manier die de maatschappij en het milieu verbetert in plaats van er een negatieve bijdrage aan te leveren.

Wat je moet weten over MVO:

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een bedrijfsmodel waarbij bedrijven zich inspannen om te werken op manieren die de samenleving en het milieu verbeteren ipv verslechteren.
 • MVO helpt zowel verschillende aspecten van de samenleving te verbeteren als een positief merkimago van bedrijven te bevorderen.
 • Programma’s voor maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn ook een zeer doeltreffende manier om de betrokkenheid van de medewerkers bij het bedrijf te verhogen.
 • MVO wordt vaak onderverdeeld in vier categorieën: milieueffecten, ethische verantwoordelijkheid, filantropische inspanningen en financiële verantwoordelijkheden.
 • Enkele voorbeelden van bedrijven die ernaar streven toonaangevend te zijn op het gebied van MVO zijn Ben & Jerry’s, Patagonia en Tony’s Chocolonely.

Soorten Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Over het algemeen zijn er vier hoofdtypen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een bedrijf kan ervoor kiezen om op elk van deze afzonderlijk in te zetten, maar minder of geen betrokkenheid op een bepaald gebied sluit een bedrijf niet noodzakelijkerwijs uit van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Verantwoordelijkheid voor het milieu

Milieuverantwoordelijkheid is de grootste pijler van maatschappelijk verantwoord ondernemen, oftewel het behoud van de natuur. Door optimale bedrijfsvoering en ondersteuning vanuit gerelateerde doelen kan een bedrijf ervoor zorgen dat natuurlijke hulpbronnen beter worden achtergelaten dan vóór haar operaties. Bedrijven streven vaak naar milieubeheer door:

 • Vermindering van vervuiling, afval, verbruik van natuurlijke hulpbronnen en emissies door het productieproces.
 • Het recyclen van goederen en materialen in al haar processen, inclusief het promoten van hergebruik door haar klanten.
 • Negatieve effecten compenseren door natuurlijke hulpbronnen aan te vullen of oorzaken te ondersteunen die kunnen helpen de impact van het bedrijf te neutraliseren. Een fabrikant die bomen ontbost, kan zich er bijvoorbeeld toe verbinden om dezelfde of meer bomen te herplanten.
 • Goederen bewust distribueren door methodes te kiezen die de minste impact hebben op emissies en vervuiling.
 • Productlijnen creëren die deze waarden versterken. Een bedrijf dat bijvoorbeeld een grasmaaier op benzine aanbiedt, kan een elektrische grasmaaier ontwerpen.

Ethische verantwoordelijkheid

Ethische verantwoordelijkheid is de pijler van maatschappelijk verantwoord ondernemen, geworteld in handelen op een eerlijke, ethische manier. Bedrijven bepalen vaak hun eigen normen, hoewel externe krachten of eisen van klanten ethische doelen kunnen bepalen. Voorbeelden van ethische verantwoordelijkheid zijn onder meer:

 • Eerlijke behandeling van alle soorten klanten, ongeacht leeftijd, ras, cultuur of seksuele geaardheid.
 • Positieve behandeling van alle werknemers, inclusief gunstig loon en voordelen boven de verplichte minima. Dit omvat eerlijke tewerkstellingsoverwegingen voor alle individuen, ongeacht persoonlijke verschillen.
 • Uitbreiding van leveranciersgebruik om verschillende leveranciers van verschillende rassen, geslachten of economische statussen te gebruiken.
 • Eerlijke, tijdige en respectvolle openbaarmaking van operationele zorgen aan beleggers. Hoewel dit niet altijd verplicht is, kan een bedrijf ervoor kiezen om zijn relatie met externe belanghebbenden verder te beheren dan wettelijk verplicht is.

Filantropische verantwoordelijkheid

Filantropische verantwoordelijkheid is de pijler van maatschappelijk verantwoord ondernemen die uitdaagt hoe een bedrijf handelt en hoe het bijdraagt aan de samenleving. In zijn eenvoudigste vorm verwijst filantropische verantwoordelijkheid naar hoe een bedrijf zijn middelen besteedt om van de wereld een betere plek te maken. Dit bevat:

 • Of een bedrijf nu winst schenkt aan goede doelen of doelen waar het in gelooft.
 • Of een bedrijf alleen transacties aangaat met leveranciers of verkopers die filantropisch aansluiten bij het bedrijf.
 • Of een bedrijf filantropische inspanningen van werknemers ondersteunt door middel van vrije tijd of het matchen van bijdragen.
 • Of een bedrijf fondsenwervende evenementen sponsort of aanwezig is in de gemeenschap voor gerelateerde evenementen.

Financiële verantwoordelijkheid

Financiële verantwoordelijkheid is de pijler van maatschappelijk verantwoord ondernemen die de drie bovenstaande gebieden met elkaar verbindt. Een bedrijf maakt plannen om meer gericht te zijn op het milieu, ethiek en filantropie; het bedrijf moet deze plannen echter ondersteunen door middel van financiële investeringen in programma’s, donaties of productonderzoek. Dit omvat uitgaven aan:

 • Onderzoek en ontwikkeling voor nieuwe producten die duurzaamheid stimuleren.
 • Het werven van verschillende soorten talent om te zorgen voor een divers personeelsbestand.
 • Initiatieven die werknemers trainen in DEI, sociaal bewustzijn of milieukwesties.
 • Processen die misschien duurder zijn, maar meer MVO-resultaten opleveren.
 • Zorgen voor transparante en tijdige financiële rapportage inclusief externe audits.

Sommige modellen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen vervangen financiële verantwoordelijkheid door vrijwilligerswerk.

Voordelen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Hoe belangrijk MVO ook is voor de gemeenschap, het is net zo waardevol voor een bedrijf. CSR-activiteiten kunnen helpen om een sterkere band tussen werknemers en bedrijven te smeden, het moreel te stimuleren en zowel werknemers als werkgevers te helpen zich meer verbonden te voelen met de wereld om hen heen. Afgezien van de positieve gevolgen voor de planeet, zijn hier enkele andere redenen waarom bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen nastreven.

Merk herkenning of ‘brand recognition’

Consumenten zijn eerder positief over een bedrijf dat zijn klanten heeft geholpen, dan een bedrijf dat ‘alleen’ kwaliteitsproducten levert. Klanten worden zich steeds meer bewust van de impact die bedrijven kunnen hebben op hun gemeenschap, en velen baseren aankoopbeslissingen nu op het MVO-aspect van een bedrijf. Naarmate een bedrijf zich meer met MVO bezighoudt, is de kans groter dat het een gunstige merkherkenning krijgt.

Beleggersrelaties

In een onderzoek van de Boston Consulting Group worden bedrijven die worden beschouwd als leiders op het gebied van milieu, maatschappij of bestuur tot wel 11% hoger gewaardeerd ten opzichte van hun concurrenten. Voor bedrijven die een voorsprong willen nemen en beter willen presteren dan de markt, heeft het toepassen van MVO-strategieën vaak een positief effect.

Betrokkenheid van medewerkers

In nog een ander onderzoek door professionals van Texas A&M, Temple en de Universiteit van Minnesota, is gebleken dat MVO-waarden bedrijven en werknemers op één lijn brengen. Ook dienen ze als niet-financiële arbeidsvoorwaarden die het behoud van werknemers versterken. Werknemers blijven dus eerder hangen bij een bedrijf waarin ze geloven. Dit vermindert op zijn beurt het personeelsverloop, ontevreden werknemers en de totale kosten van een nieuwe werknemer.

Risicobeperking

Nadelige activiteiten zoals discriminatie van werknemersgroepen, minachting voor natuurlijke hulpbronnen of onethisch gebruik van bedrijfsfondsen.. zal onvermijdelijk leiden tot rechtszaken of gerechtelijke procedures waarbij het bedrijf financieel negatief kan worden beïnvloed en in het voorpaginanieuws kan komen te staan. Door zich te houden aan MVO-praktijken, kunnen bedrijven risico’s beperken door lastige situaties te vermijden en gunstige activiteiten na te leven.

MVO-strategieën zijn soms moeilijk strategisch te beoordelen, omdat niet alle voordelen financieel te maken zijn. Het kan bijvoorbeeld heel moeilijk zijn om de positieve impact van het planten van 1 miljoen bomen op het merkimago van een bedrijf te beoordelen.

ISO26000

In 2010 heeft de International Organization for Standardization (ISO) ISO 26000 uitgebracht, een reeks vrijwillige normen bedoeld om bedrijven te helpen bij het implementeren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In tegenstelling tot andere ISO-normen, biedt ISO 26000 eerder richtlijnen dan vereisten, omdat de aard van MVO meer kwalitatief dan kwantitatief is en de normen niet kunnen worden gecertificeerd.

ISO 26000 maakt duidelijk wat maatschappelijke verantwoordelijkheid is en helpt organisaties MVO-principes om te zetten in praktische acties. De standaard is gericht op alle soorten organisaties, ongeacht hun activiteit, grootte of locatie. En omdat veel belangrijke belanghebbenden van over de hele wereld hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van ISO 26000, vertegenwoordigt deze norm een internationale consensus.

Voorbeelden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen uit Nederland

De Vegetarische Slager

De Vegetarische Slager is in 2022 verkozen tot meest duurzame bedrijf van 2022 in de Sustainable Brand Index voor Tony’s Chocolonely, die al enkele jaren de nummer 1 innam.

Volgens de woordvoerder van De Vegetarische Slager is het succes te danken aan het feit dat het merk een breed publiek aantrekt en niet alleen ‘old-school’ vegetariërs. Het bedrijf breidt zijn portfolio regelmatig uit, is overgestapt op gerecyclede verpakkingen en heeft het eerste kookboek uitgebracht waarin plantaardig vlees de hoofdrol speelt. Om voedselverspilling tegen te gaan, werkt De Vegetarische Slager samen met het Leger des Heils en de Participatiekeuken in Den Haag.

De missie van De Vegetarische Slager is om de grootste slager van de wereld te worden, door vegetarisch vleesch de standaard te maken.

Tony’s Chocolonely

Tony’s Chocolonely voert MVO in zijn gehele bedrijfsvoering door en is daardoor hét boegbeeld voor eerlijke chocolade geworden en zelfs het boegbeeld van maatschappelijk betrokken bedrijven. De missie van Tony’s Chocolonely is om iedereen duidelijk te maken dat de chocoladewereld nog steeds oneerlijk verdeeld is. Zelfs de reep chocolade vertelt dit verhaal: de blokjes waar een reep Tony’s uit bestaat zijn ook ‘ongelijk verdeeld’.

image
’t probleem 

De chocoladeketen is ongelijk verdeeld. Miljoenen boeren aan ’t begin van de keten produceren cacao. Miljarden consumenten aan ’t eind van de keten genieten van chocolade. En in ’t midden? Daar zit ’n handvol chocogiganten dat ‘r baat bij heeft de inkoopprijs van cacao onmenselijk laag te houden. De cacaoboer leeft hierdoor in armoede.. met kinderarbeid en moderne slavernij tot gevolg.

Het eerlijke verhaal

Het sterke aan het verhaal van Tony’s Chocolonely is dat ze het probleem niet zelf van de ene op de andere dag kunnen oplossen en daar zijn ze eerlijk en transparant over.

Tony’s route naar 100% slaafvrije chocolade

Onze missie: samen maken we 100% slaafvrij de norm in chocolade. Hoe we die grote missie bereiken? Da’s niet makkelijk. En best complex. Dat doen we aan de hand van Tony’s routekaart; de weg die wij volgen naar 100% slaafvrije chocolade. Onze routekaart bestaat uit drie pijlers.

 1. Tony’s maakt bewust
 2. Tony’s geeft t voorbeeld
 3. Goed voorbeeld doet volgen

Triodos Bank

Triodos Bank staat ook al jaren hoog op de lijstjes van meest duurzame merken in Nederland. Pauline Bieringa, de algemeen directeur Triodos Bank Nederland zegt: “De missie van Triodos Bank is om geld te laten werken aan een eerlijker, menselijker en groenere samenleving. Dat is harder nodig dan ooit. Ons klimaat en onze samenleving raken steeds meer ontwricht. We zien het aan de stijgende temperaturen. De biodiversiteit die achteruit holt. De armen die arm blijven, terwijl een steeds groter deel van onze welvaart in handen komt van steeds minder mensen. Grote vraagstukken die vragen om financiering van positieve verandering, maar ook om een compleet ander financieel systeem. Daar zetten we ons als koploper in duurzaam bankieren al 40 jaar voor in.

Voorbeelden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Internationaal

General Motors

In 2021 werd General Motors voor het vierde achtereenvolgende jaar op de Bloomberg General Equality Index geplaatst en voor het zesde achtereenvolgende jaar in de top 50 van diversiteitsbedrijven van Diversity Inc. Daarnaast heeft het een investering van $ 35 miljard gepland van 2020 tot 2025 in elektrische voertuigen en streeft het naar 100% hernieuwbare elektriciteit op Amerikaanse locaties tegen 2025.

Starbucks

Starbucks staat al lang bekend om zijn scherpe gevoel voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en zijn toewijding aan duurzaamheid en welzijn van de gemeenschap. Volgens het Global Social Impact Report 2020 omvatten deze mijlpalen het bereiken van 100% ethisch geproduceerde koffie, het creëren van een wereldwijd netwerk van boeren en het leveren van 100 miljoen bomen tegen 2025, baanbrekend groen bouwen in alle winkels, miljoenen uren bijdragen aan gemeenschapsdienst, en het creëren van een baanbrekend scholingsprogramma voor zijn werknemers.

Waarom zou een bedrijf MVO-strategieën moeten implementeren?

Veel bedrijven beschouwen MVO als een integraal onderdeel van hun merkimago, in de overtuiging dat klanten eerder geneigd zijn om zaken te doen met merken die zij als ethischer beschouwen. In die zin kunnen MVO-activiteiten een belangrijk onderdeel zijn van corporate public relations. Tegelijkertijd zijn sommige oprichters van bedrijven vanuit hun persoonlijke overtuiging ook gemotiveerd om aan MVO te doen.

Waarom is MVO belangrijk?

De beweging in de richting van MVO heeft een impact gehad op verschillende domeinen. Veel bedrijven hebben bijvoorbeeld stappen ondernomen om de ecologische duurzaamheid van hun activiteiten te verbeteren, door middel van maatregelen zoals het installeren van hernieuwbare energiebronnen of het kopen van koolstofcompensaties. Bij het beheer van toeleveringsketens zijn er ook inspanningen geleverd om de afhankelijkheid van onethische arbeidspraktijken, zoals kinderarbeid en slavernij, uit te bannen.

Hoewel MVO-programma’s over het algemeen het meest voorkomen bij grote bedrijven, nemen kleine bedrijven ook deel aan MVO via kleinschaligere programma’s, zoals donaties aan lokale liefdadigheidsinstellingen en het sponsoren van lokale evenementen.

Wat zijn de voordelen van MVO?

CRS-initiatieven streven naar een positieve impact op de wereld door directe voordelen voor de samenleving, de natuur en de gemeenschap waarin een bedrijf actief is. Daarnaast kan een bedrijf door de initiatieven interne voordelen ervaren. Wetende dat hun bedrijf goede doelen promoot, kan de tevredenheid van medewerkers toenemen en kan het behoud van personeel worden versterkt. Bovendien is de kans groter dat leden van de samenleving ervoor kiezen om transacties aan te gaan met bedrijven die proberen een meer bewuste positieve impact te maken buiten de reikwijdte van hun activiteiten.

Wat zijn de 4 categorieën in MVO?

MVO-initiatieven worden vaak onderverdeeld in vier categorieën: ecologische, filantropische, ethische en economische verantwoordelijkheid. Milieu-initiatieven richten zich op het behoud van natuurlijke hulpbronnen, terwijl filantropische initiatieven zich richten op het doneren aan goede doelen die mogelijk geen verband houden met een bedrijf. Ethische verantwoordelijkheid zorgt voor eerlijke en integere bedrijfsvoering, terwijl economische verantwoordelijkheid de fiscale ondersteuning van bovenstaande doelen bevordert.

Welke bedrijven hebben de beste MVO?

Er is niet één eenduidige rubriek voor het evalueren van MVO van alle bedrijven. Verschillende bronnen zullen ranglijsten op verschillende manieren beoordelen en samenstellen. Sinds 1999 rangschikt Corporate Responsibility Magazine elk jaar de top 100 van Best Corporate Citizens van de 1.000 grootste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven. Rankings worden bepaald op basis van werknemersrelaties, impact op het milieu, mensenrechten, bestuur en financiële beslissingen.

In 2021 bestond de top vijf van bedrijven op de lijst uit Owens Corning, General Motors, H.P., Cisco en Intel.

Het komt neer op

Bedrijven die ernaar streven om succes te meten dat verder gaat dan de financiële resultaten, kunnen strategieën voor maatschappelijk verantwoord ondernemen toepassen. Deze strategieën kunnen gericht zijn op ecologische, ethische, filantropische en fiscale verantwoordelijkheid die verder reikt dan de producten die ze verkopen. CSR’s hebben tot doel de wereld een betere plek te maken dan alleen transacties met klanten, en kunnen ook bedrijfsspecifieke voordelen opleveren.

Anderen lezen ook..

Plaats een reactie